Pages

Monday, May 28, 2012

ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ!!!4

ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ ಬಯಸಿದೆ ನೂರೂಂದು...
ನಾ ಹೇಳಲಾರೆ ಅದಾ ಎಂದೆಂದೂ !!!
:( :( :(


ಕಾಡುತಿದ್ದಳು ನನ್ನ ಮನದನ್ನೆ
ನಾ ಕಾಯುತಿದ್ದೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅವಳ ಕೆನ್ನೆ
ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿತು............ ಅವ್ಳು ಸರ್ಪ ಕನ್ಯೆ!!

No comments:

Post a Comment